Tài khoản ngân hàng

Lưu ý: Nghiêm cấm sử dụng tài khoản chúng tôi đi lừa đảo người khác, nếu số tiền có nghi vấn chúng tôi sẽ tạm giữ và yêu cầu xác minh danh tính, số điện thoại, số chứng minh (신분증). Nếu vi phạm bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật!
우리 계좌번호 불법사용 안되니. 아니면 귀하는 법에 대한 전적인 책임이 있습니다.